Kartkatalogen

Flere nye datasett og dekningskart som nytt teknisk krav i DOKFire datasett kommer inn på DOK-listen, og to går ut i 2019. I tillegg har KMD bestemt at dekningskart skal bli et nytt teknisk krav, og at prosessen med å «bekrefte» DOK i kommunen, skal skifte navn til «velge DOK»
Tilgang og passordDe aller fleste data i Geonorge er åpent og gratis tilgjengelig, men noen av dataene krever BAAT-brukernavn og passord for å kunne lastes ned. Norge digitalt-parter kan få denne tilgangen, mens andre må henvende seg til forhandlere.
Det offentlige kartgrunnlagetDet offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.
Parter
Studenter og undervisningsstederSkoler og universitet har tilgang til alle geodata og geodatatjenester i Norge digitalt-samarbeidet. Noen datasett og tjenester er imidlertid passordbelagt, og det knytter seg visse begrensninger til dem.
SkjematestFor å teste at skjema fungerer
API for tjenestestatusEt API for tjenestestatus er nå tilgjengelig
Nytt system for tjenestevarsler i Norge digitaltNå kan du legge inn egne, og abonnere på andres tjenestevarsler.
Takk for din påmeldingTakk for din påmelding til Norge digitalt nyhetsbrevet
BrukerveiledningDet er laget hjelpevideoer for flere viktige funksjoner i Geonorge
Nyhetsbrev Norge digitaltVi sender ut nyhetsbrev fra Norge digitalt om nye tjenester , meldinger fra partene etc 4-10 ganger i året Dette er en test, og svarene vil ikke bli registrert
Nasjonal geodatastrategiVi ønsker dine innspill til ny Nasjonal geodatastrategi.
Nyheter
TilbakemeldingerHva synes du om geonorge.no?
Nasjonal geodatakoordinatorKartverket har oppgaven å koordinere arbeidet med den nasjonale geografiske infrastrukturen i rollen som geodatakoordinator.
Organisering nasjonaltKommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig fagdepartement for gjennomføringen av Norge digitalt-samarbeidet.
Geonorge labsVerktøy og tjenester
Andre veiledere
NedlastingstjenesterWFS (Web Feature Service) og ATOM feed er internasjonale standarder som oppfyller geodatalovens krav til nedlastingstjenester. Veilederene viser hvordan slike tjenester kan settes opp.
VisningstjenesterVisningstjenester er obligatorisk for alle leveranser i henhold til geodataloven. Veilederen beskriver hvordan slike tjenester skal settes opp.
Leveranse av filer på GML-formatVeileder for leveranse av filer på GML-format (Geography Markup Language).
ProduktspesifikasjonerFor mange leveranser skal det lages produktspesifikasjoner. Veilederen gir beskrivelser av hvordan produktspesifikasjoner lages i tråd med SOSI-standarden.
KartografiKartografien (tegneregler/presentasjonsregler) angir hvordan kartdata skal visualiseres. Veilederen gir beskrivelser for hvordan dette gjøres på en ensartet måte.
ProduktarkVeilederen gir beskrivelser av hvordan datasett og tjenester dokumenteres som produktark. Dette er en obligatorisk dokumentasjonsform for alle typer leveranser.
MetadataMetadataveilederen beskriver hvordan man som dataeier lager og legger inn gode metadata i Geonorge.
Vis flere